Vianetsintä ja korjaus

”Ongelmana ei ole ollut vikakoodien lukeminen vaan kaikki ne asiat, jotka pitäisi tehdä vian löytymisen jälkeen.”

Auton hälyttää mitä erilaisimmista teknisistä vioista. Yleensä valon syttymisen taustalla on helposti paikannettavissa oleva häiriö, joka voidaan korjata.

Suomen vaihtuvien vuodenaikojen johdosta hälytysvalo voi syttyä kosketushäiriöstä tai sensorin rikkoutumisesta. Auton omistaja tietää harvoin, mistä rikkoutuminen johtuu. Vanhemmissa ajoneuvoissa kyse on yleensä hapettumia tai kontaktihäiriöitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vikailmoituksia.

Vikavalojen syttymistä eli vikojen ilmentymisen riskiä voidaan pienentää säännöllisillä huolloilla, jotka tulee suorittaa ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita noudattaen.

Vikojen etsintä voi olla työlästä. Viat voivat olla ajoittaisia, jolloin niiden etsiminen on työlästä. Vianetsintä tulee aina tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Prosessi tulee dokumentoida vaihe vaiheelta. On tärkeä sulkea pois mahdollisia vianaiheuttajia oikean vian löytämiseksi ja korjaamiseksi.

Vikamuisti luetaan koneella, joka listaa ne häiriöt, jotka auton järjestelmä on rekisteröinyt. Vikojen lukemisen jälkeen saadaan alustava käsitys vioista ja niiden korjaamisen kuluista.